Apartmani Slovenija

Učenički dom i hostel Tabor

Učenički dom i hostel Tabor

  • 0 Stars.

Učenički dom Tabor prima učenike svih srednjih škola u Ljubljani. Dom sastavljaju tri zgrade – u zgradama A i C žive dječaci, a u zgradi B djevojke. Dom ima prostrano dvorište, što učenicima nudi prijatan ambijent za borovak i za učenje. U domu imaju i dvoranu za festival i predavanja, mini kuhinje, klavir, umjetnički atelje, prostoriju za elektrotehničku djelatnost, stolni tenis, stijenu za plezanje, atelje za fotografiju i video, biblioteku, ‘’Špil klub’’ za ručni nogomet i pikado, više učionica sa kompjuterima i više učionica za učenje.

Adresa: Vidovdanska 7, Ljubljana, Slovenija

Tel.: 00386 12348840


Vidovdanska 7, Ljubljana, SlovenijaOther Categories:
 Apartmani Slovenija
 Apartmani Slovenija » Ljubljana
 Hosteli Slovenija